Liên hệ

Tel: (+86) 13901645223
E-Mail: hongyao.fan@greenwingsolar.com
Lô D1-1, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn
Huyện Tiên Du,Tỉnh Bắc Ninh,Việt Nam.
Làm việc T2 – T7
Từ 8h – 17h
Vận chuyển
tận nơi sử dụng.